התפשטות הקורונה בישראל 27/1/2021 בשעה 07:30
סה"כ נדבקים 617,168 מחצות 1,290+
סה"כ חולים קשים 1,141 מחצות 48-
סה"כ נפטרים 4,513 מחצות 0+
מחוסנים במנה ראשונה 2,768,202 מחצות 0+
מחוסנים במנה שנייה 1,377,803 0+ מחצות
עקומה אפידמית
בחל"ת 625,803
דורשי עבודה 973,881
חזרו לעבוד 606,684