שיעור ההרוגים בתאונות דרכים שבהן היו מעורבים כלי רכב כבדים מסך ההרוגים בעשור האחרון עמד על 27%, כך מתריע היום (שני) מבקר המדינה בדו"ח על בטיחות בדרכים של כלי רכב פרטיים. בדוח נטען, כי הטיפול בנושא בטיחותם של כלי רכב כבדים מפוזר בין משרדי ממשלה שונים וזאת, ללא גורם האחראי לתיאומים ביניהם.

זירת התאונה בכביש 6

עוד עולה מהביקורת, כי נהגים רבים הוכשרו במסגרת תוכנית לימודים לא עדכנית ונמצאו חוסרים בחומרי לימוד. המבקר מתריע עוד, כי לא ננקטו מכלול הפעולות הנדרשות להתמודדות עם המחסור הקיים בנהגי רכב כבד וזאת, באמצעות שיפור תהליכי איתור וגיוס של מועמדים, ייעול תהליך רישוי נהגים ושיפור תנאי עבודתם. 

בביקורת נטען עוד, שטרם הוקם מאגר מידע הכולל נתונים מלאים ומהימנים בדבר פסילות רישיון שהטילו הגורמים השונים והדבר פוגע ביכולת של המשטרה לבצע אכיפה אפקטיבית נגד נהגים שנוהגים בעת שרישיונם נשלל. 

בהיבטים של תקינות כלי הרכב והקמת תשתיות תומכות בטיחות, עלה כי לא קיימת מגבלת גיל של משאיות ואף חסרה תורה סדורה, אחידה ומעודכנת של בדיקת כלי רכב. בנוסף נמצא כי קיימים חוסרים רבים בתשתיות התומכות בבטיחותם של כלי רכב כבדים, כגון אזורי מנוחה וריענון לנהגים, מפרצי עצירה, שוליים רחבים, נתיבי זחילה וחניוני לילה. משרד התחבורה טרם גיבש תוכנית כוללת לצמצום החוסרים.