משרד הבריאות הציב יעד לביצוע כ-100 אלף בדיקות קורונה ביום בחורף, אבל 40 המעבדות המבצעות את הבדיקות יכולות לבצע עד 85 אלף בדיקות יומיות, כך כותב מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדוח הביקורת על מערך הדגימות ובדיקות המעבדה לאבחון קורונה שמתפרסם היום (שני).

מבקר המדינה מתריע, כי קיים פער בין תכנון משרד הבריאות ליכולת שתהיה למעבדות קופות החולים, לבין היערכות קופות החולים בפועל לביצוע הבדיקות במעבדות שלהן בחורף. בדוח נמתחת ביקורת על הזמן הממושך יחסית עד לקבלת תשובה לבדיקת קורונה. 74% מהנבדקים קיבלו מהמעבדה את תוצאות הבדיקה לאחר יותר מ-36 שעות מאז ההפניה לבדיקה, ו-33% קיבלו את התוצאות לאחר יותר מ-72 שעות.

בביקורת נטען, כי משרד הבריאות רכש 2.4 מיליון ערכות לבדיקות סרולוגיות בעלות כוללת של 112 מיליון שקל. המבקר קובע, כי המשרד תכנן לבצע 300 אלף בדיקות סרולוגיות בלבד, ולגבי יתר 2.1 מיליון הערכות הנותרות אין לו תכנון. בפועל נרכשו בחו"ל 250 אלף ערכות, אבל עד ספטמבר בוצעו רק כ-60 אלף בדיקות.

מבקר המדינה ממליץ למשרד הבריאות לסיים את השיח עם כל קופות החולים ולהכין תוכנית בתיאום עם כל הגורמים המפעילים את המעבדות אודות ההיקף ולסוג של הריאגנטים שיסופקו להם, באופן שהם יתאימו למכשירים שברשותן ולמספר הבדיקות המתוכננות. המבקר גם ממליץ שמשרד הבריאות יאסוף את מלוא הנתונים על פרק הזמן הנדרש להליכי הדיגום והבדיקה, כדי שיוכל לזהות את "צווארי הבקבוק" ולהסירם.

עוד מומלץ למשרד הבריאות לבחון דרכים לייעול ולקיצור של תהליכי הבדיקות - הן דרכים לקביעת מסלול מקוצר לקבלת הפניה לבדיקה והן שימוש בטכנולוגיות חדשניות שכבר קיימות כיום. מבקר המדינה גם סבור שעל משרד הבריאות להסיר חסמים המונעים מאנשים לבצע את הבדיקה.

משרד מבקר המדינה גם ממליץ למשרד הבריאות להנחות את קופות החולים, מד"א, המעבדות, ושאר הגורמים העוסקים בלקיחת דגימות ובטיפול בהן, לקבוע שיטה סדורה ותקפה לבצע בדיקות איכות בשלב הדגימה, שאינה מתבססת על בדיקות אקראיות, לנתח את הגורמים לתוצאות השגויות של הבדיקות ולהביא לצמצום מספרן.