לאחר החורף הקודם, שהיה עשיר במשקעים, החורף הקרוב צפוי להיות גשום פחות. על פי תחזית ראשונית של רשות המים, בחורף הקרוב כמות המשקעים תהיה נמוכה ב־10% מהממוצע. במרבית האזורים, כמויות המשקעים אשתקד היו גבוהות מהממוצע, כך שבפועל הצפי הוא לעיתים לירידה של עשרות אחוזים בכמויות המשקעים לעומת מה שראינו בסוף 2019 ותחילת 2020. הירידה הצפויה במשקעים תגיע כאשר לראשונה לאחר 23 שנים, רוב מקורות המים של ישראל נמצאים מעל הקווים הירוקים.

רשות המים ציינה כי העלייה המשמעותית במקורות המים הגיעה לאחר שני חורפים יוצאי דופן עם כמויות משקעים גבוהות מהממוצע. מקרה דומה קרה לפני כ־30 שנה.עוד ציינה רשות המים כי היעד המרכזי יהיה לשמר את הכנרת בריאה מבחינה אקולוגית, כך שתוכל לשמש כמאגר אסטרטגי של משק המים לאחר שהתאוששה  באופן ניכר בשני החורפים האחרונים.

למרות השיפור במדד הקיימות של הכנרת, המורכב מתשעה מדדים, בהם חנקן וזרחן, התריעו ברשות שכמות המלחים בימה, שירדה מ־325 מגכ"ל (מיליגרם כלור בליטר) בנובמבר 2018 ל־267 מגכ"ל החודש, עדיין גבוהה יחסית, בעיקר לנוכח הורדה מכוונת של הרשות ברמת המליחות של המים המסופקים לשימוש המדינה. זאת כדי למנוע המלחה איטית וארוכת טווח של הקרקע. 

גשם במכתש רמון