רון עמיקם

בקרוב: שבירת שיא הצופים בליגה
רון עמיקם